Wzór Pełnomocnictwa do odbioru przesyłki

..........................................
(miejscowość, data)

 

..............................................
(imię, nazwisko)

..............................................


..............................................
(adres)

 


                           PEŁNOMOCNICTWO DO ODBIORU PRZESYŁKI

 


Ja niżej podpisany/a* posługujący/a* się dokumentem tożsamości numer

................................. udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani*.............................................(Imię i Nazwisko)

będącej osobą pełnoletnią, legitymującemu się dokumentem tożsamości o numerze .................................... do:

 

Odbioru przesyłki numer …...........................................................

 

 

 

........................................................                                   …………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby upoważnionej)                                     (czytelny podpis osoby upoważniającej

 

Administratorem Twoich danych jest  Christ Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnochowicach 171, 32-020 Wieliczka. Dane będą przetwarzane w celu potwierdzenia uprawnienia

odbioru przesyłki. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, biuro UODO mieści się w Warszawie, ul. Stawki 2
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o tym jak Christ sp. z o.o. przetwarza Twoje dane, odwiedź stronę www.christ.pl
Pełnomocnictwo jest obowiązkowe w przypadku  odbioru przesyłki przez osobę inną niż wskazana na liście przewozowym.

* niepotrzebne skreślić

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl