Regulamin

REGULAMIN

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem.

 Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Warunki zawierania umowy sprzedaży.
 3. Towar.
 4. Sposoby i terminy płatności za produkt.
 5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu.
 6. Reklamacja produktu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot pieniędzy.
 9. Dane osobowe w sklepie internetowym.
 1. Postanowienia końcowe.

1.Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.christ.pl jest własnością firmy CHRIST Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnochowice 171, 32-020 Wieliczka. Firma jest  zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 683-000-04-23, Regon: 350512418. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem  KRS 0000121598

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 1. Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży.

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2.2. Ceny towarów w sklepie są cenami brutto ( z uwzględnieniem podatku Vat) i podane są w polskich złotych, bez uwzględnienia kosztów przesyłki.

2.3. Cena brutto produkty nie zawiera kosztów dostawy. Koszt dostawy, forma oraz sposób zapłaty opisane są w zakładce „ Koszty dostawy „.


2.4. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, następuje w momencie przyjęcia zamówienia  do realizacji

 

2.5. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem formularza sklepu.


2.6. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 


2.7. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.


2.8. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 


2.9. Realizacja zamówienia nastąpi w momencie wpływu należności  na rachunek bankowy w przypadku płatność przelewem, lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem”.

 

2.10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

2.11.Sprzedawca dopuszcza możliwość rezerwacji towaru za pośrednictwem jego sklepu internetowego.


2.12. Klient może osobiście odebrać zakupione produkty w sklepie lub udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej, która w jego imieniu odbierze zakupione produkty ze sklepu lub osobie niebędącej osobą fizyczną np. firmie kurierskiej Fedex/UPS.


W przypadku gdy klient udziela pełnomocnictwa firmie kurierskiej Fedex/UPS, w ramach tego pełnomocnictwa firma Christ sp. z o.o. jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. Firma kurierska Fedex/UPS zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.


2.13. Umowa sprzedaży towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w siedzibie sprzedającego.
W kolejnym kroku sprzedający:
a) udostępnia klientowi wzór pełnomocnictwa w procesie rezerwacji towaru (w postaci podlinkowanego checkboxów podsumowaniu koszyka oraz w treści regulaminu jako załącznik),
b) jest zobowiązany do sprawdzenia, czy pełnomocnik jest osobą pełnoletnią przed wydaniem towaru.

 1. Towar. 

3.1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

 

 1. Sposoby i terminy płatności za produkt.

4.1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT lub paragonem. 

4.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

- Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: PKO SA.

Numer rachunku: 27 1240 4588 1111 0010 9068 1902

- płatność online przelew, BLIK, karty płatnicze.

Karty płatnicze, którymi można realizować płatność: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 

4.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 

 1. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu.

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na teren innych krajów  po uprzednim skontaktowaniu się ( ze sklepem) z biurem handlowym CHRIST sp. z o.o. tel 12 278 26 82 mail:

 

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

 

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

- Przesyłka pocztowa

- Przesyłka kurierska,

- przesyłka kurierska pobraniowa.

- Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Czarnochowice 171, 32-020 Wieliczka

 

5.4. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

 

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

 

 W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

 

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

- w przypadku wyboru płatności przelewem – od dnia przesłania potwierdzenia przelewu

- w przypadku wyboru płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w dzień roboczy.

 

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku odbioru osobistego, w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

 

5.7.  Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyła została dostarczona zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu.

 

5.8.  Koszty przesyłki pokrywa nabywca.

 

5.9. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju dostawy.

 

 1. Procedura reklamacji.

6.1.  Sprzedawca jest odpowiedzialny  względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, które są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.

 

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

- pisemnie na adres: Czarnochowice 171, 32-020 Wieliczka;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@christ.pl;

 

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- rodzaj i daty wystąpienia wady;

- oświadczenie o sposobie załatwienia reklamacji tj.  wymiana produktu na wolny od wad,  obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;

- danych kontaktowych składającego reklamację w tym adres mailowy i zgoda na przesłanie  odpowiedź o sposobie załatwienia reklamacji.

 

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O sposobie załatwienia reklamacji powiadomi Kupującego ( Klienta ) pisemnie mailem.

 

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient dostarczy Produkt na koszt Sprzedawcy na adres Czarnochowice 171, 32-020 Wieliczka.

 

Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient udostępni, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta

 

6.8. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy.

 

 1. Zwrot pieniędzy. 

8.1 Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.

8.2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 1.  Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych.

9.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

 

9.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

 

9.3.  Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

- W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

- W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

9.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

- pisemnie na adres: Czarnochowice 171, 32-020 Wieliczka;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: christ@christ.pl

 

9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz polityką prywatności (dostępną tutaj), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych.

 10. Postanowienia końcowe.

10.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  
10.3. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)


10.4. Data opublikowania regulaminu 30.06.2019r.

 Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl